Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Σχολικές Επιτροπές

Αναρτήθηκε στις 25/07/2022, στην κατηγορία Σχολικές Επιτροπές

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ανδρέας Ζαχαρόπουλος

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ιωάννης Μανανάς

Γραμματεία Σχολικών Επιτροπών: Ευαγγελία Φέλλου,
τηλ. 2265350019, e.fellou@delphi.gov.gr

Περιγραφή δράσης:

Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.)
η αμοιβή των καθαριστριών (αυτών που δεν κατατάχτηκαν σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004),
μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις του διδ/ρίου, ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα,
η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων οι οποίες απαιτούν μεγάλα ποσά (μόνωση ταράτσας επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό κ.ά.) κατά κανόνα πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του δήμου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

icon-angle icon-bars icon-times