Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγ/κού Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνος Αρμ. Αυτ. Τμήματος 2265351113, a.lourmpa@delphi.gov.gr
Προϊσταμένη Αικατερίνη Λούρμπα 
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΓια την περιοχή Δημ.Ενότητας Άμφισσας: Ηλίας Κουλοβατιανός, 2265079114
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γαλαξιδίου: Ζωή Αγγουρά, 2265041370
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γραβιάς: Γρηγόρης Δούρος, 2265350908
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δελφών: Ελένη Μπακοπούλου, 2265351300
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δεσφίνας: Δήμητρα Κουβέλη, 2265351400
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Ιτέας: Μαρία Ιγγλέζου, 2265351119
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Καλλιέων: Παναγιώτης Κοτρώνης 2265351500
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Παρνασσού: Ελένη Πολίτου, 2234350414, 410  
Βήματα ΔιαδικασίαςO Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων παραδίδει στον ενδιαφερόμενο μία αίτηση προς συμπλήρωση.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά (βλέπε Πίνακα δικ/κών).Εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.O Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Εάν τα Δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα, τότε ο Αρμόδιος Υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψή τους και τερματίζεται η διαδικασία.O Αρμόδιος Υπάλληλος διαβιβάζει ερώτημα προς την Υγειονομική Υπηρεσία που εκδίδει γνωμάτευση ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. Εάν η γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας είναι αρνητική, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος και τερματίζεται η διαδικασία.
Εάν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικ/κά και  η γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας είναι θετική εκδίδεται η άδεια. 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΣε περίπτωση εξουσιοδότησης πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, Δελτίο Αστυν.Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Αίτηση
Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (αναζητείται Υπηρεσιακά).
Διπλότυπο είσπραξης του προβλεπόμενου παράβολου (αξίας 185,00€ για την Άμφισσα ή 75,00 € για τις λοιπές περιοχές του Δήμου) από το ταμείο του δήμου εάν δεν προσκομίσθηκε κατά την προέγκριση.
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά του συνημμένου πίνακα.
icon-angle icon-bars icon-times