Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα

Υπεύθυνος Αρμόδιου Τμήματος2265351113, a.lourmpa@delphi.gov.gr
Προϊσταμένη Αικατερίνη Λούρμπα
 Αρμόδιος ΥπάλληλοςΓια την περιοχή Δημ.Ενότητας Άμφισσας: Ηλίας Κουλοβατιανός, 2265079114
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γαλαξιδίου: Ζωή Αγγουρά, 2265041370
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γραβιάς: Γρηγόρης Δούρος, 2265350908
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δελφών: Ελένη Μπακοπούλου, 2265351300
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δεσφίνας: Δήμητρα Κουβέλη, 2265351400
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Ιτέας: Μαρία Ιγγλέζου, 2265351119
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Καλλιέων: Παναγιώτης Κοτρώνης 2265351500
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Παρνασσού: Ελένη Πολίτου, 2234350414, 410 
Βήματα ΔιαδικασίαςO Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων παραδίδει στον ενδιαφερόμενο μία αίτηση προς συμπλήρωση.Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά (βλέπε Πίνακα Δικαιολογητικών).Εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.O Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Εάν τα Δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα, τότε ο Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψή τους και τερματίζεται η διαδικασία.O Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων διαβιβάζει ερώτημα προς την Υγειονομική Υπηρεσία που εκδίδει γνωμάτευση ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
Εάν η γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας είναι αρνητική, ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος.Προωθείται το αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στο αρμόδιο Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.
Αν η απόφαση είναι θετική, εκδίδεται η άδεια για μουσική σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.* Εάν η απόφαση είναι αρνητική, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το κείμενο με την αιτιολόγηση.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΣε περίπτωση εξουσιοδότησης πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος (αναζητείται Υπηρεσιακά).
Βεβαίωση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής(αναζητείται Υπηρεσιακά).
Διπλότυπο είσπραξης του προβλεπόμενου παράβολου αξίας 75,00 € από το ταμείο του Δήμου.
icon-angle icon-bars icon-times