Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Αίτηση για Μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μουσικών Ιδρυμάτων

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης22653500059, s.vasiliadou@0585syzefxis.gov.gr
Προϊστάμενη  Βασιλειάδου Σπυριδούλα
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΣωτηρία Τσίγκα 
2265350034
s.tsigka@delphi.gov.gr
Βήματα Διαδικασίας1. O Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου παραδίδει στον ενδιαφερόμενο μία αίτηση προς συμπλήρωση. 2.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο του επισυνάπτοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά (βλέπε Πίνακα Δικαιολογητικών).
3. Εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου .
4. O Αρμόδιος Υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.
5. Εάν τα Δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα, τότε ο Αρμόδιος Υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψή τους και τερματίζεται η διαδικασία.
6. Προωθείται το αίτημα στον Αρμόδια Αντιδήμαρχο.
7. Αν η απόφαση είναι θετική, στέλνετε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος, και ΦΕΚ ιδρύσεως
icon-angle icon-bars icon-times