21 Ιουλίου, 2022

Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στη Π.Ε. Φωκίδας

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ως βασικός εταίρος του έργου Smart HY Aware: Smart solutions for Hydrogen potential Awareness...

Περισσότερα

4 Μαρτίου, 2022

Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στη Π.Ε. Φωκίδας

Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στη Π.Ε. Φωκίδας Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ως βασικός εταίρος...

Περισσότερα

23 Φεβρουαρίου, 2022

Μελέτη του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας και ΑΠΕ στην ΠΕ Φωκίδας για χρήση στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ως βασικός εταίρος του έργου Smart HY Aware: Smart solutions for Hydrogen potential Awareness...

Περισσότερα

19 Ιανουαρίου, 2022

5η Περιφερειακή Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων_Πρόσκληση

Πρόσκληση-5ης-Περιφερειακής-ΣυνάντησηςΛήψη Ατζέντα-5ης-Περιφερειακής-ΣυνάντησηςΛήψη

Περισσότερα

28 Ιουλίου, 2021

Πρόσκληση διαδικτυακής συνάντησης “Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διάχυσης της χρήσης του υδρογόνου”

Agenda-4th-RSWΛήψη

Περισσότερα