Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Παπαϊωάννου Ιωάννης

τηλ. 2265028876, email: i.papaioannou@delphi.gov.gr

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  •  Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
  • ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Π.Ε

Επιλέξετε την παρεχόμενη υπηρεσία:

icon-angle icon-bars icon-times