Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Μιχαλοπούλου Κυριακή

τηλ. 2265072009, 2265023766 email: d.perivallontos@delphi.gov.gr

Η διεύθυνση περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας είναι αρμόδια για τη προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, τη προστασία των ζώων καθώς και για την επέκταση και συντήρηση των χώρων πρασίνου, των παιδικών χαρών, τη διαχείριση των οχημάτων του Δήμου, των απορριμμάτων, των κοινόχρηστων χώρων, των υδάτινων πόρων, της ανακύκλωσης, των σφαγείων, των κοιμητηρίων, των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων, της συντήρησης της οδοποιίας, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της πολιτικής προστασίας.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

icon-angle icon-bars icon-times