Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Χαρίκλεια Ασημακοπούλουd.poleodomias@0585.syzefxis.gov.gr2265350790ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Γεώργιος Σούφραςg.soufras@delphi.gov.gr2265350786ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ιωάννης Αγγελέτος i.aggeletos@delphi.gov.gr2265350782
Θεόδωρος Καραπανάγουth.karapanagou@delphi.gov.gr2265350789
Νικόλαος Λύτρας n.litras@delphi.gov.gr2265350785ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κων/νος Καραγιώργος k.karagiorgos@delphi.gov.gr2265350792
Δήμητρα Παππάgram.domisis@delphi.gov.gr2265350781 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος gram.domisis@delphi.gov.gr2265350780 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΑΞ2265022354

Η Υπηρεσία Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων.

Η Υπηρεσία Δόμησης περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα:

(α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

(β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

(γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

icon-angle icon-bars icon-times