Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Δημοτολόγιο – Μητρώο

Εγγραφή στα Δημοτολόγια, διόρθωση-αλλαγή-συμπλήρωση-διαγραφή στοιχείων, Μητρώο Αρρένων, Ελληνική Ιθαγένεια

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης Προϊστάμενος Δ/νσης Ιωάννης Παπαϊωάννου,
τηλ. 2265028876– φαξ:2265079230
d.dioikitikon@delphi.gov.gr 
Προϊσταμένη Τμήματος Γεωργία Τσινταβή, 
g.tsintavi@delphi.gov.gr
τηλ. 2265022829φαξ 2265022948
 Αρμόδιοι ΥπάλληλοιΙωάννης Πετώνης τηλ. 226579005
Παγωνίτσα Τσινταβή τηλ. 2265022915   
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ πολίτης συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την παραδίδει είτε στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, είτε στην κεντρική υπηρεσία. 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση για εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Αίτηση για αλλαγή Στοιχείων Δημοτολογίου
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα Μ.Α.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξ. Πράξης γάμου.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξ. Πράξης θανάτου.
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α &Β.
icon-angle icon-bars icon-times