Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Δημοτολόγιο – Μητρώο

Εγγραφή στα Δημοτολόγια, διόρθωση-αλλαγή-συμπλήρωση-διαγραφή στοιχείων, Μητρώο Αρρένων, Ελληνική Ιθαγένεια

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης 
Προϊσταμένη Τμήματος Γεωργία Τσινταβή, 
g.tsintavi@delphi.gov.gr
τηλ. 2265022829
 Αρμόδιοι Υπάλληλοι
Παγωνίτσα Τσινταβή τηλ. 2265022915   
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ πολίτης συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την παραδίδει είτε στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, είτε στην κεντρική υπηρεσία. 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση για εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Αίτηση για αλλαγή Στοιχείων Δημοτολογίου
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα Μ.Α.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξ. Πράξης γάμου.
Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξ. Πράξης θανάτου.
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α &Β.
icon-angle icon-bars icon-times