Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων

Υπεύθυνος Αρμόδιας ΔιεύθυνσηςΑναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΔήμητρα Πέτσα – τηλ. 2265350724 – d.petsa@delphi.gov.gr
Ελένη Κοκκόρου –τηλ. 2265350721 – e.kokkorou@delphi.gov.gr
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας δίνει στον πολίτη αίτηση, μαζί με έντυπο με τα αντίστοιχα για κάθε επίδομα, δικαιολογητικά.
Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών. Η αίτηση πρωτοκολλείται  και χορηγείται βεβαίωση πρωτοκόλλου. Το αίτημα εξετάζεται από τον υπάλληλο και ενημερώνεται ο πολίτης με σχετική απόφαση  έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματός του. Το όνομα του δικαιούχου καταχωρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών. Η πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΠροϋπόθεση για την χορήγηση όλων των επιδομάτων:
Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση (επισυνάπτεται).
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) για το κάθε μέλος.
Α.Φ.Μ.
Αριθμός λογαριασμού σε Τράπεζα ή Ε.Λ.Τ.Α. με πρώτο όνομα το δικαιούχο.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας  με τα στοιχεία του δικαιούχου.
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ- ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Η ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ- ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΣΠΑΣΤΙΚΟΙ)
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ-AIDS
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Η ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%)
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
– ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
– ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες, επειδή για κάθε επίδομα απαιτούνται επιμέρους δικαιολογητικά.
icon-angle icon-bars icon-times