Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Καταχώρηση ανελκυστήρα

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265079305 – 2265079239Προϊστ.  Παναγιώτης Κακκανάς
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας προσκομίζει στον πολίτη μια αίτηση.
Ο πολίτης συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά. Και προβαίνει στην καταχώρηση ανελκυστήρα
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΣύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 (Φ.Α. 9.2/οικ. 28425)
icon-angle icon-bars icon-times