Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης

Η διαδικασία για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αφορά τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μόνο γνωμοδοτεί.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αναφέρονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

icon-angle icon-bars icon-times