Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πολιτικός Γάμος

Υπεύθυνος Αρμόδιας ΔιεύθυνσηςΠροϊστάμενος Δ/νσης: Ιωάννης Παπαϊωάννου, 
τηλ.2265028876 – φαξ: 2265079230
Προϊσταμένη Τμήματος Γεωργία Τσινταβή
, τηλ. 2265022829, φαξ 2265022948
g.tsintavi@0585.syzefxis.gov.gr
 
Αρμόδιοι ΥπάλληλοιΙωάννης Πετώνης, τηλ. 2265079005
Παγωνίτσα Τσινταβή, τηλ. 2265022915 
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ πολίτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση και την παραδίδει στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων στην κεντρική υπηρεσία 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Πιστ/κό γέννησης.
Πιστ/κό οικογενειακής κατ/σης.
Πιστ/κό εγγραφής ανδρών στα Μ.Α.
icon-angle icon-bars icon-times