Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προσωπικό

Αρμόδιος ΥπάλληλοςΕυσταθία Καρανάσουe.karanasou@delphi.gov.gr, τηλ. 2265072077, φαξ 265079230Ευσταθία Βελαώραe.velaora@delphi.gov.gr 
Βήματα ΔιαδικασίαςΠροσλήψεις, αρχείο Μητρώου προσωπικού, θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ., διαχείριση πάσης φύσεως θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Δήμου.
icon-angle icon-bars icon-times