Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρωτόκολλο

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης Προϊστάμενος Δ/νσης:  Ιωάννης Παπαϊωάννου, d.dioikitikon@delphi.gov.gr
Προϊσταμένη Τμήματος Ευσταθία Καρανάσου, e.karanasou@delphi.gov.gr 
Αρμόδιος Υπάλληλοςτηλ. 2265351600, φαξ 2265079230
Ελένη Μπαφατάκη, protokollo@delphi.gov.gr
Βούλα Καλπούζου, protokollo1@delphi.gov.gr    
Βήματα διαδικασίας       Ο πολίτης συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την παραδίδει είτε στο κεντρικόΠρωτόκολλο είτε στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων.Οι αρμοδιότητες τη Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών περιγράφονταιαναλυτικά στο άρθρο 1 /ενότητα ΣΤ΄ και στο άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ του ΔήμουΔελφών (ΦΕΚ 2185/τ.Β/29-9-2011).
icon-angle icon-bars icon-times