Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανάκληση της α.π. 33/02.01.2024 απόφασης Δημάρχου και λήψη νέας περί ορισμού
Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Αναρτήθηκε στις 4/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times