Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ
gianaki@0696.syzefxis.gov.gr
2265350048ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
andronos@0696.syzefxis.gov.gr

2265350030
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣd.spanopoulos@delphi.gov.gr2265350059ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΔΑΚΗ
kmardaki@0630.syzefxis.gov.gr

2265350045
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑI.koutsogiannopoulou@delphi.gov.gr
2265350047
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΩΧΟΣhohos@0696.syzefxis.gov.gr 
2265350012
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
e.mpakas@delphi.gov.gr
2265350044ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
a.papaioannou@
delphi.gov.gr

2265350033
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
(Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑparaskevopoulou@0696.syzefxis.gov.gr
2265350042

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΤΡΑΣs.litras@delphi.gov.gr 
 2265350055

ΕΣΟΔΑ, ΒΟΣΚΕΣ, ΤΑΠ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

 Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

(α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4305/2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 (β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων

OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2015 ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

Δημοσίευση Ισολογισμού Δήμου Δελφών χρήσεως 2013

Δημοσίευση Ισολογισμού Δήμου Δελφών χρήσεως 2014

Δημοσίευση Ισολογισμού Δήμου Δελφών χρήσεως 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ.pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2016 ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ 13.4.21.pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ.pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2018 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015.pdf

Οικονομικά Στοιχεία 2016.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019.rar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 02.22 ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 03.22 ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 _ μέρος _1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 _ μέρος _2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 _ μέρος _3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 _ μέρος _4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018.rar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020.rar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021_μέρος_1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021_μέρος_2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022.pdf

(γ) Τμήμα Προμηθειών και αποθήκης

δ) Τμήμα Ταμείου

ε)Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

icon-angle icon-bars icon-times