Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου:

1. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλος του Δ. Δελφών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ασημακοπούλου Χαρίκλεια του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Δήμου Δελφών,
2. Μιχαλοπούλου Κυριακή του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος του Δ. Δελφών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Πολυχρονοπούλου Ευγενία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Δήμου Δελφών.
3. Γούναρη Ευρυδίκη του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Δ. Δελφών, ως τακτικό μέλος , με αναπληρώτρια την Μαρία-Τερέζα Γιαννάκη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Δήμου Δελφών.
4. Μαντζίνου Νικολίτσα του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ 14 Δασολόγων με βαθμό Α΄, υπάλληλος του Δ. Δελφών, ως 1ο αιρετό μέλος Υ.Σ.

Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για θέματα του Δήμου Δωρίδος και τα Ν.Π.Δ.Δ. έχει ορισθεί ο Τσώνος Θεόδωρος του Γεωργίου , κλάδου ΠΕ 9 Γεωπόνων με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Δούκα Θεοδώρα του Κοσμά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχει ορισθεί η Xρυσάφω Τσώνου του Ευθυμίου, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Χατζή του Κωνσταντίνου, κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’, μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Δελφών.

Εισηγητής για θέματα του Δήμου Δελφών: Παπαϊωάννου Ιωάννης


Έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών.

icon-angle icon-bars icon-times