24 Ιανουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ -ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ –ΣΕΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

Περισσότερα

24 Ιανουαρίου, 2023

Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 6/2022).

Περισσότερα

24 Ιανουαρίου, 2023

Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 7/2022).

Περισσότερα

17 Ιανουαρίου, 2023

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση , θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων στηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερα

17 Ιανουαρίου, 2023

Προκήρυξη για την πλήρωση (7) θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων τηςΚεντρικής Υπηρεσίας e- ΕΦΚΑ

Περισσότερα