Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών

Στην διεύθυνση υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
γ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίων

icon-angle icon-bars icon-times