Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΚΕΠ

Το ΚΕΠ διαθέτει τα παρακάτω τμήματα:

α)Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ευρυδίκη Γούναρη

τηλ. 2265350732, email: d.amfissis@kep.gov.gr 

Τα ΚΕΠ του Δήμου μας βρίσκονται στην υπηρεσία του πολίτη και του δημότη για μία πληθώρα διευκολύνσεων και υπηρεσιών. Μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου μας σύμφωνα με τη σχετική λίστα που ακολουθεί:

ΚΕΠ 0350 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ:  ΑΜΦΙΣΣΑ, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31, ΤΚ 33100, ΤΗΛ.22653-50730, Ε-Mail: n.fokidas@kep.gov.gr


ΚΕΠ 0479 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΑΜΦΙΣΣΑ, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31, ΤΚ 33100, ΤΗΛ.22650-79251, Ε-Mail: d.amfissis@kep.gov.gr


ΚΕΠ 0618 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΔΕΣΦΙΝΑ, ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10,ΤΚ 33050, ΤΗΛ.22650-51228, Ε-Mail: d.desfinis@kep.gov.gr


ΚΕΠ 0656 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΔΕΛΦΟΙ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ και ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 12, ΤΚ 33054,ΤΗΛ.22650-82600, Ε-Mail: d.delfon@kep.gov.gr


ΚΕΠ 0826 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΙΤΕΑ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 91,ΤΚ 33200, ΤΗΛ.22650-34780, Ε-Mail: d.iteas@kep.gov.gr


ΚΕΠ 0844 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ 10, ΤΚ.33052, ΤΗΛ.22653-51228, Ε-Mail: d.galaxidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ 1021 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΓΡΑΒΙΑ,ΤΚ.33057,ΤΗΛ.22650-91129, Ε-Mail: d.gravias@kep.gov.gr


ΚΕΠ 1030 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ,ΤΚ .33051, ΤΗΛ.22343-50400, Ε-Mail: polydroso@kep.gov.gr


ΚΕΠ 1035 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ: ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ,ΤΚ.33053, ΤΗΛ.22653-51506, E-Mail: d.kallieon@kep.gov.gr


Κεντρική Ιστοσελίδα των ΚΕΠ:  www.kep.gov.gr

Εθνική  Πύλη Δημόσιας Διοίκησης:  www.ermis.gov.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών:  1500

icon-angle icon-bars icon-times