Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ευχαριστήρια επιστολή


Διανομή τροφίμων για το γιορτινό τραπέζι από το Δήμο Δελφών

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών καθημερινά δίπλα στον πολίτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών

Διεύθυνση: Φρουρίου & Μίχου, Άμφισσα, Τ.Κ.: 33100

Τηλ: 2265072545

Emailk.pantopoleio@delphi.gov.gr 

Ώρες λειτουργίας: 07:30 – 15:30

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια της ενεργούς άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί από το έτος  2012, την δομή του  Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στόχος της δομής του, είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη ευπαθών ατόμων και ομάδων, καθώς και η ενημέρωση και ενεργοποίηση  της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων, επιχειρήσεων, εθελοντών στην καθολική στήριξη της κοινωνίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει στους δικαιούχους τρόφιμα, διάφορα τυποποιημένα προϊόντα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, σχολικά είδη κλπ. Με την συνεργασία του προσωπικού των δομών Βοήθεια στο σπίτι των Δ.Ε. του Δήμου, η  λειτουργία και η προσφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύπτει ανάγκες στην πιο μικρή και απομακρυσμένη τοπική κοινότητα.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι όσοι επιθυμούν, να ενταχθούν ως δικαιούχοι, να επικοινωνήσουν με το προσωπικό των δομών Βοήθεια στο Σπίτι των Δημοτικών Ενοτήτων και να υποβάλουν αίτηση (το συνημμένο έντυπο) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου με ισχύουσα άδεια διαμονής

2. Εκκαθαριστικό , φορολογική δήλωση (Ε1), και Ε9

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης, όπου υπάρχει

6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, όπου υπάρχει

7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, ότι θα ενημερώσει την επιτροπή διαχείρισης  σε περίπτωση μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης (υπάρχει συνημμένο έντυπο)

8. Οποιαδήποτε ενημερωτική ή συστατική επιστολή με απαραίτητα δικαιολογητικά, που κρίνει ο αιτών, ότι πρέπει να εξετάσει  η επιτροπή διαχείρισης.

Συννημένα:

icon-angle icon-bars icon-times