24 Ιανουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ -ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ –ΣΕΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

Περισσότερα

23 Σεπτεμβρίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-για-εγγρ.-στην-ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΛήψη

Περισσότερα

6 Σεπτεμβρίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 295.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΛήψη

Περισσότερα

18 Ιουλίου, 2018

Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΥΜ 19.2 CLLD/LEADER Δημοσίου Χαρακτήρα

Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΥΜ 19.2 CLLD/LEADER Δημοσίου Χαρακτήρα Iη-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-1ης-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥM-19-2-ΔΗΜ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛήψη 2h-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_1η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥM-19-2-ΔΗΜ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛήψη 3η-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_1η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥM-19-2-ΔΗΜ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛήψη 4η-2018-07-12-Αποστολή-τροποποίησης-1ης-Πρόσκλησης-CLLD-LEADER-δημοσίου-χαρακτήραΛήψη

Περισσότερα

19 Ιουλίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΠΟΛΕΩΝ-ΠΑΡΑΚΤΙΟΛήψη

Περισσότερα