Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Αντιδήμαρχοι

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους αντιδημάρχους καθώς και τις αρμοδιότητες τους

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας, καθ’ ύλην αρμόδιος
α) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
β)του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

τηλ. 2265079277, 2265029655
email: ant.amfissas@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου, καθ’ ύλην αρμόδιος του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.

τηλ. 2265351221
email: ant.galaxidiou@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς
τηλ. 2265350914
email: ant.gravias@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας, καθ’ ύλην αρμόδιος:
α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων,
β) του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής(ΤΠΕ),Διαφάνειας και Προστασίας προσωπικών Δεδομένων
τηλ. 2265351400
email: ant.desfinas@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας, καθ’ ύλην αρμόδιος:
α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
β) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών.
τηλ. 2265351121
email: ant.iteas@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων, καθ’ ύλην αρμόδιος
α)της Διεύθυνσης Μελετών ,Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών
β)του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
τηλ. 2265023766
email: ant.kallieon@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος , καθ’ ύλην αρμόδιος:
α) στο Τμήμα Κοινωνικής , Ισότητας των Φύλων & Δημόσιας Υγείας
β) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
τηλ. 6948387538
email: ch.segditsa@delphi.gov.gr

Aντιδήμαρχος, καθ’ ύλην αρμόδιος στη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
τηλ. 2265023766
email: an.panagiotopoulos@delphi.gov.gr

Αντιδήμαρχος, καθ’ ύλην αρμόδιο στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού.
τηλ. 2234350401
email: anth.parnassou@delphi.gov.gr

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Με αρμοδιότητα
α)την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού
& Αθλητισμού της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
τηλ. 6944207444
email: vktaxiprive@yahoo.gr

Με αρμοδιότητα
α)την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. και
β)της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και υλοποίησης του κτηματολογίου του Δήμου
Δελφών.
τηλ. 6937040350
email: andreas.zahoropoulos@gmail.com

Με αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Δελφών.
τηλ. 2265082700
email: xsegkouni@hotmail.com

icon-angle icon-bars icon-times