Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Διεύθυνση κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδείας, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού

Στην διεύθυνση υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας

β) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

γ)Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 17

δ)Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού

icon-angle icon-bars icon-times