Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)

Αναρτήθηκε στις 8/07/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (FRA)

114116 ΩΜΝ946ΜΤΛ6ΕΛΒ Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).pdf[ ]
272459858_ΩΜΝ946ΜΤΛ6ΕΛΒ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times