Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/ 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)

Αναρτήθηκε στις 24/03/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Μετά την δημοσίευση  της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023  ανακοίνωση του Δήμου Δελφών  που αφορά την  πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του  υποέργου 1 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών» στο πλαίσιο του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  του Δήμου Δελφών σας διευκρινίζουμε ότι :

Το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 25.03.2023 έως  και 03-04-2023.

icon-angle icon-bars icon-times