Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/ 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)

Αναρτήθηκε στις 24/03/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

          Μετά την δημοσίευση  της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023  ανακοίνωση του Δήμου Δελφών  που αφορά την  πρόσληψη  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Δελφών» της Πράξης «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Δελφών», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014–2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» του Δήμου Δελφών σας διευκρινίζουμε ότι :

Το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 25.03.2023 έως  και 03-04-2023.

icon-angle icon-bars icon-times