Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανάρτηση 1ου Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022

Αναρτήθηκε στις 5/06/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times