Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 6/09/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Ο Δήμος Δελφών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό του σχέδιο το οποίο θα αποτελέσει ειδικό κεφάλαιο του συνολικού Επιχειρησιακού του Προγράμματος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το όραμα και το εργαλείο διαμόρφωσης όλων εκείνων των πολιτικών που θα υιοθετήσει ο Δήμος ώστε να παρέχει ποιοτικές και έγκυρες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Σε αυτήν του την προσπάθεια ο Δήμος Δελφών  επιθυμεί να έχει συμπαραστάτη κάθε πολίτη που θα ήθελε να συμμετάσχει στις διαδικασίες διαβούλευσης με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικές με τα έργα, τις δράσεις και τις πολιτικές που επιθυμεί  να αναπτύξει ο Δήμος προκειμένου να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον, να αναβαθμίσει το αστικό και περιαστικό του περιβάλλον, να ενισχύσει την κοινωνική του αλληλεγγύη και συμμετοχή, την κυκλική οικονομία και ανακύκλωση, την οικονομική του ανάπτυξη, την πολιτιστική και αθλητική ταυτότητά του, το τουριστικό του προϊόν και την εσωτερική του οργάνωση.

Ο Δήμος Δελφών στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης καλεί τους δημότες ή κατοίκους του να συμμετάσχουν με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί και το οποίο μπορείτε να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο portal του Δήμου στο πεδίο διαβούλευσης, ή να το προσκομίσετε στα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων ή στα ΚΕΠ του Δήμου Δελφών με την ένδειξη «Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών».

Η Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών θα είναι ανοικτή μέχρι 26/9/2022

Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δελφών εδώ

ΕΠΙΧ. ΣΧ. Δ. ΔΕΛΦΩΝ 2019-2023.pdf[ ]
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ .doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times