Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 11/01/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

     Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1183/Τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022 δημοσιεύθηκε ο διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη του Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη είναι:

1) Σταθερό τηλέφωνο: 2413503501 -4

2) Κινητό τηλέφωνο: 6979722564

3) email:grammateas@apdthest.gov.gr

icon-angle icon-bars icon-times