Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις 28/04/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

icon-angle icon-bars icon-times