Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 2/10/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times