Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Αναρτήθηκε στις 28/08/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times