Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Εντύπου Αξιολόγησης και Τεχνικής Έκθεσης (Κανονισμός Πυροπροστασίας) ως τις 21 Ιουνίου

Αναρτήθηκε στις 6/06/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times