Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Περίληψη ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για την στελέχωση του 1ου Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α Άμφισσας.

Αναρτήθηκε στις 28/12/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

icon-angle icon-bars icon-times