Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

Αναρτήθηκε στις 19/04/2024, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times