Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 5/2023 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αναρτήθηκε στις 9/02/2024, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times