Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρακτικό συνεδρίασης τριμελούς επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στο Δίκτυο για τον Πολιτισμό και για τον Τουρισμό στην Φωκίδα με το διακριτικό τίτλο (Δίκτυο Δελφών)

Αναρτήθηκε στις 7/08/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times