Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προκήρυξη για την πλήρωση (12) θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Αναρτήθηκε στις 11/01/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις
icon-angle icon-bars icon-times