Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείριση

Αναρτήθηκε στις 22/06/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από
φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης

110412 6ΜΖΦ465ΧΞΚΡΟΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων.pdf[ ]
ΑΙΤΗΣΗ pdf.pdf[ ]
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times