Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης 8ης/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών (άρθρο 77, Ν. 4555/2018)» 18/8/2023.

Αναρτήθηκε στις 11/08/2023, στην κατηγορία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times