Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αναρτήθηκε στις 24/08/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times