Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Τροποποίηση της α.π. 32/02.01.2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Αναρτήθηκε στις 4/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times