Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Συνολική Χρηματοδότηση Πράξης: 1.733.619,24. Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που περιλαμβάνουν την “αναβάθμιση δημόσιου χώρου”, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής.

icon-angle icon-bars icon-times