Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αναρτήθηκε στις 12/01/2022, στην κατηγορία Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

icon-angle icon-bars icon-times