19 Σεπτεμβρίου, 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή φορέων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών 19/0/92019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΦΟΡΕΙΣΛήψη

Περισσότερα

15 Ιουλίου, 2019

Επιτροπή Διαβούλευσης Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 78 Ν. 4555/2018.

Αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο...

Περισσότερα

26 Οκτωβρίου, 2017

Εισηγήσεις θεμάτων Επιτροπής Διαβούλευσης

1ο-ΘΕΜΑ-έγκριση-διαχειριστικού-σχεδίου-ελαιώνα-ΑμφισσαςΛήψη θΕΜΑ-2οΛήψη ΘΕΜΑ-4οΛήψη

Περισσότερα

23 Οκτωβρίου, 2017

Πρόσκληση για την τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών 31/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-31-10-2017Λήψη

Περισσότερα

19 Σεπτεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( για συμμετοχή φορέων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών) 19/09/2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-Πρόσκληση-φορέων-για-συμμετοχήΛήψη

Περισσότερα