Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ η Πράξη με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» (MIS 5114177), συνολικού Π/Υ 16.925.630,00€

Αναρτήθηκε στις 17/03/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

icon-angle icon-bars icon-times