Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δελφών»

Αναρτήθηκε στις 17/10/2014, στην κατηγορία Δια Βίου Μάθηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Άμφισσα, 10 Οκτωβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: οικ.28813

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά

Ταχ. Κ.: 33 100

Τηλέφωνο: 2265350059, 2265351122

Fax:2265350056, 2265351135

e-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr, s.tsigka@delphi.gov.gr

icon-angle icon-bars icon-times