Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

<<Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση , Θέσεων Εθνικών Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή>>

Αναρτήθηκε στις 8/11/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times